Překlady a tlumočení

Nabízíme Vám velmi kvalitní a cenově dostupné překlady z/do ruského a anglického jazyka s možností soudního ověření. Specializujeme se na obchodní, firemní i soukromou korespondenci, smlouvy, životopisy, osobní doklady a podobné dokumenty. Máme také velmi dobré zkušenosti v oblasti technického jednání v ruském jazyce (možnosti tlumočení). Dokumenty zpracováváme v textových editorech pro systémy Microsoft Windows, standardním nástrojem je editor Microsoft Word 2007. Urgentní překlady přijmeme e-mailem a po přeložení Vám jej obratem zašleme zpět. Případný tisk provádíme na laserových tiskárnách, v případě barevného tisku na inkoustových tiskárnách.

Naši překladatelé jsou registrovaní soudní překladatelé a tlumočníci anglického a ruského jazyka, takže nabízíme možnost soudního ověření překladu do těchto jazyků (tzv. kulaté razítko). Překladatelé mají vysokoškolské vzedělání a mnohaletou praxi v mezinárodním obchodu.

Základní sazby překladů a tlumočení Cena
Překlady z ČJ do RJ nebo AJ 300,- Kč/NS
Překlady z RJ nebo AJ do ČJ 300,- Kč/NS
Soudně ověřené překlady 400,- Kč/NS
Tlumočení 500,- Kč/hod.

Poznámka: Jedna NS (normostrana) je 60 úhozů na řádek a 30 řádků na stránku, tj. 1.800 znaků s mezerami.
Ceník je platný od 1. července 2008.


Příplatky:
  - 100 % expresní příplatek za rychlost (do 24 hodin)
  - % díl, přesahuje-li rozsah překladu 6 NS/den (den zadání a odevzdání se nepočítá; každá započatá NS se počítá jako celá)
  - příplatek za velmi odborné a obtížné, příp. nečitelné texty a za grafickou úpravu dle dohody
  - u překladů z cizího jazyka do cizího jazyka se počítá příplatek 50 %

Chcete-li se dozvědět něco více o našich překladatelských a tlumočnických službách, napište nám e-mail na adresu andrea@rustina.cz (PhDr. Andrea Veselá) nebo nám můžete volat na telefonní číslo (+420) 606 704 616.