Ruská gramatika v kostce

Stručná příručka obsahuje systematický přehled pravidel ruské výslovnosti a pravopisu,ruského tvarosloví a vybrané kapitoly z ruské skladby. Při zpracování byl důraz kladen na ty mluvnické jevy, které jsou typické pro odborný jazyk, zvláště pro jazyk ekonomů. Ve výkladu se využívá tradičního srovnání s češtinou. Výběr jazykového materiálu a přehledné grafické uspořádání vytvářejí předpoklad pro používání této učebnice na středních a vysokých školách i při individuálním studiu.

Titul: Ruská gramatika v kostce
Autor: Milan Balcar
Vydal: LEDA, s.r.o.
Formát: A4, brož.
Počet stran: 128
ISBN 80-85927-56-X