Ruština pro začátečníky a samouky

Tato učebnice je určena jak pro začátečníky, tak i pro ty, kteří se sice již rusky učili, ale řadu věcí již zapomněli. Má za úkol naučit základy současné ruštiny. Začátečníci jistě uvítají podrobné vysvětlení azbuky, jejího psaní i výslovnosti a názorné ukázky ruského písma psané originálními ruskými fonty, které byste našli i v učebnicích v Rusku. Pro správné naučení se tohoto jazyka je také důležité určit, kde je na slovech přízvuk. Přízvuky jsou v učebnicy označeny čárkou. Najdete je v celé učebnici kromě vtipů, zajímavostí a shrnutí gramatiky v posledních 10 lekcích, abyste si zvykli na to, že v originálních ruských textech přízvuky označeny nejsou. Kdo si však potřebuje připomenout gramatiku, najde všechna základní pravidla gramatiky v jednotlivých lekcích, souhrn skloňování a přehled předložek s jejich vazbami na konci učebnice. Slovíčka je možné si připomenout jak u jednotlivých textů, tak i v oddíle «Расширение знаний» nebo v obrázkových slovníčcích. Koncovky slov jsou obsaženy v závěrečném česko-ruském a rusko-českém slovníčku. Učebnice je rozdělena na 33 lekcí - 30 lekcí výukových a 3 opakovací. Každá výuková lekce začíná textem (ТЕКСТ), který je vždy nahraný na kazetě. Text je orientován na rozšíření slovní zásoby, osvojení si některých konverzačních dovedností a v neposlední řadě také na nové gramatické jevy. K textu je připojen slovníček. Slovíčka nejsou řazena abecedně, ale v pořadí, v jakém se vyskytují v textu. Je to především z toho důvodu, že žáci se slovíčka učí mechanicky, v tom pořadí, v jakém jsou ve slovníku a první písmeno jim napoví, jaké slovo následuje. Toho jsme se chtěli vyvarovat, proto uvádíme jak nová slovíčka, tak i nová spojení a nové tvary dohromady. U některých sloves s obtížnějším časováním nejsou jejich koncovky či tvary uvedeny u slovesa ve slovníčku, ale slovesa jsou samostatně vyčasovaná v gramatickém oddílu. Text si vždy poslechněte a dobře si uvědomujte výslovnost slov i intonaci vět. Můžete si vybrané pasáže opakovat podle nahrávky. Po textu následuje oddíl ГРАММАТИКА. Zde se seznámíte s gramatickými jevy, které se vyskytly v článku. Jsou podrobně vysvětleny na řadě příkladů. Od 6. lekce přidáváme za gramatickou část oddíl РАСШИРЕНИЕ ЗНАНИЙ, v němž se seznámíte se slovíčky, rozšiřujícími slovní zásobu k tématu textu, s frázemi či historickými událostmi. Místo tohoto oddílu je v některých lekcích vložen "obrázkový slovníček" (koncovky najdete ve slovníčku na konci učebnice). V oddíle УПРАЖНЕНИЯ si procvičíte již nabyté znalosti gramatiky. Najdete tu i cvičení poslechová. Každé cvičení vypracujte samostatně, klíč použijte pouze pro kontrolu, nebo tehdy, nevíte-li si rady ani poté, co se vrátíte znovu ke gramatice. V části Запомните! si v krátkosti připomenete gramatiku lekce, upozorníme Vás tu na odlišné vazby sloves, jiné významy slov apod. ПРОВЕРКА najdete překlady do češtiny a ruštiny. Ověříte si v nich, zda ovládáte slovní zásobu i gramatiku. Zvlášť upozorňujeme na cvičení Přeložte se slovníkem: je to cvičení nepovinné, ale velmi užitečné. Doporučujeme ho vždy vypracovat a vytvořit si z neznámých slov vlastní slovníček. Všímejte si odlišných spojení a vazeb, slovosledu aj. Pro pobavení vkládáme oddíl ШУТКА. V oddíle ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ, který je téměř vždy namluven na kazetě, najdete různé zajímavosti z historie, vědy, zdraví atd. Jeho cílem je vnímat ruský text jako celek, nezaměřovat se na neznámá slova. Proto si jej nejdříve několikrát poslechněte a snažte se pochopit, o co v článku jde. Bude-li Vás zajímat přesný obsah, překlad najdete v klíči. V opakovacích lekcích si procvičíte vždy to nejdůležitější z dosud probrané gramatiky, můžete si vyluštit křížovku či hádanku. Dobrým pomocníkem se vám jistě stane i souhrn skloňování, pokud při učení narazíte na jev, kterým si nejste jisti a nebude se Vám chtít ho hledat v učebnici. Příjemné a úspěšné studium vám přejí všichni, kdo se na přípravě učebnice podíleli.