Ruština poslechem

Praktická učebnice pro střední školy, vysoké školy, jayzkové kurzy a samouky doplňená třemi CD nosiči s audionahrávkami ke každé z deseti lekcí ze zaměřená na porozumění mluvené ruštiny. Studující si vyslechne některou z nahrávek (zpravidla dialogy z nejrůznějších oblastí běžného života) a řeší nácvikové úlohy. Tak je systematicky veden k přesnému porozumění mluvenému slovu. K efektivnosti a zábavnosti výuky i samostatného studia přispívají moderní metodika, vtipnost dialogů, jejich rozmanitost a hudební doplňky. V závěru každého tematického celku je několik testovných úloh s vyznačením dovedností, jež u studenta prověřují.

Titul: Ruština poslechem
Autor: Ladislava Tahovská a kol.
Vydal: LEDA, s.r.o.
Formát: A4, brož.
Počet stran: 180 stran + 3 audio CD
ISBN 80-7335-049-1