Говорите по-русски - ruská konverzace

Učebnice obsahuje 18. lekcí. V audioorálních cvičeních uplatňuje moderní metodiku odpovědí k nácviku obratů a větných konstrukcí mluveného jazyka, umožňuje zaujímat k různým komunikativním situacím určitý postoj, značně rozšíří slovní zásobu středně pokročilích uživatelů. Závěr každé lekce je doplněn nácvikem na základě psaného textu, což z učebnice dělá vhodnou pomůcku, jak pro práci s učitelem, tak pro samostatné studium. Učebnice bude dobrou pomůckou pro snadné individuální opakování živého jazyka i vhodným doplňkem k učebnicím v jazykových kurzech a na středních a vysokých školách.

Titul: Говорите по-русски - ruská konverzace
Autor: Dagmar Brčáková, Veronika Mistrová, Natalia Arapová a kol.
Vydal: LEDA, s.r.o.
Formát: A5, brož.
Počet stran: 216 + 2 audiokazety
ISBN 80-85927-63-2