Rusko-český slovník

Hlavním cílem tohoto obsáhlého slovníku je poskytnout uživatelům co nejširší informaci o ruské slovní zásobě, se kterou se můžeme setkat v textech publicistických, populárně vědeckých i beletristických. Zvláštní pozornost byla věnována novým slovům a slovním spojením, která vznikla v ruštině v posledních letech v souvislosti s hlubokými politickými a hospodářskými proměnami. Předností slovníku je úsporně zpracovaná gramatická charakteristika jednotlivých slov v systému odkazů na mluvnické tabulky, uvedené v příloze. Kvalitu slovníku výrazně zvyšuje uvádění bohaté frazeologie. Výběr slov a slovních spojení i způsob zpracování činí ze slovníku spolehlivou pomůcku při studiu ruského jazyka a literatury.

Titul: Rusko-český slovník
Autor: Marta Vencovská a kol.
Vydal: LEDA, s.r.o.
Formát: A5, váz.
Počet stran: 1336
ISBN 80-85927-99-3