Praktický slovník rusko-český a česko-ruský

Slovník obsahuje základní slovní zásobu jazyka s důrazem na současný jazyk. Je určen široké veřejnosti od začátečníků po pokročilé. Českému uživateli umožní četbu běžných textů a konverzaci na nejběžnější témata. Obě části slovníku obsahují kolem 28 000 hesel, přičemž rusko-česká část je o něco menší a česko-ruská určená k aktivnímu používání je rozšířena o často užívaná slovní spojení a frazeologii. Používání slovníku je usnadněno přehlednou strukturou hesel a podrobnými mluvnickými tabulkami a návodem na předsádce.

Titul: Praktický slovník rusko-český a česko-ruský
Autor: Pavel Pohlei, Miloslava Šroufková
Vydal: LEDA, s.r.o.
Formát: A6, váz.
Počet stran: 816
ISBN 80-7335-030-0